Zadania

Domáce zadania

Každé zadanie musí byť riadne nahraté v AIS v príslušnom mieste odovzdania. Je to podmienka na udelenie bodov.

Zadania sa odovzdávajú osobne na cvičení. Zadanie nie je možné odozvdať na neskoršom cvičení. Originalita zadaní bude kontrolovaná a v prípade odhalenia podvádzania prísne trestaná, podvádzať sa neoplatí.

Harmonogram zadaní


Zadanie         Termín odovzdania                         Počet bodov
ZAD1 3. cvičenie (3. - 5. mar 2020) 10 bodov
ZAD2 Do AIS, 22. mar 2020, 23:59 10 bodov
ZAD3 Do AIS, 12. apr 2020, 23:59 10 bodov
ZAD4 Do AIS, 6. máj 2020, 23:59 10 bodov
ZAD5 Do AIS, 17. máj 2020, 23:59 10 bodov
ZAD6 Do AIS, 25. máj 2020, 23:59 10 bodov