Seminár 9

Seminár 9

Seminár bol zrušený z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 14. 4. 2020

Program seminára

  1. Práca na zadaní 4
  2. Preštudujte si tému súbory.

Seminár 8 Seminár 10