Seminár 8

Seminár 8

Seminár bol zrušený z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 7. 4. 2020

Program seminára

  1. Pracujte na zadaní 3 a preštudujte si tému štruktúry. Viac na stránke s cvičením č.8.

Seminár 7 Seminár 9