Seminár 7

Seminár 7

Seminár bol zrušený z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 31. 03. 2020

Program seminára

  1. Študujte, programujte a zaoberajte sa témou dynamická alokácia pamäte v jazyku C. Viac na stránke s cvičením č.7.

Seminár 6 Seminár 8