Seminár 6

Seminár 6

Seminár bol zrušený z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 24. 03. 2020

Program seminára

  1. Študujte, programujte a zaoberajte sa témou znaky a reťazce v jazyku C. Viac na stránke s cvičením č.6.

Seminár 5 Seminár 7