Seminár 5

Seminár 5

Seminár bol zrušený z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 17. 03. 2020

Program seminára

  1. Študujte, programujte a zaoberajte sa témou polia a smerníky v jazyku C. Viac na stránke s cvičením č.5.

Seminár 4 Seminár 6