Seminár 4

Seminár 4

Seminár bol zrušený z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 10. 03. 2020

Program seminára

  1. Prezentovanie zadania č.2.
  2. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním.

Seminár 3 Seminár 5