Seminár 3

Seminár 3

Čas: 03. 03. 2020

Program seminára

  1. Programovanie príkladov zo zbierky. Sekcia Vetvenia a cykly.
  2. Riešenie vašich problémov týkajúcich sa zadaní/aktuálneho učiva.
  3. Rekapitulácia doposiaľ prebraného učiva v jednoduchých príkladoch.

Na stiahnutie

Seminár 2 Seminár 4