Seminár 2

Seminár 2

Čas: 25. 02. 2020

Program seminára

  1. Prezentovanie zadania č.1.
  2. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním.

Seminár 1 Seminár 3