Seminár 10

Seminár 10

Seminár bol zrušený z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 21. 4. 2020

Program seminára

  1. Práca na zadaní 4

Seminár 9