Seminár 1

Seminár 1

Čas: 18. 02. 2020

Program seminára

  1. Organizačné pokyny k cvičeniam (podmienky, zadania, bodovanie, cvičenia).
  2. Potrebné softvérové vybavenie na programovanie v C.
  3. Ukážka naprogramovania, spustenia a ladenia jednoduchého programu v prostredí Microsoft Visual Studio (ako sa v ňom orientovať + prehľad užitočných funkcií tohto prostredia). Prečítajte si návod na používanie prostredia Visual Studio 2015.

Na stiahnutie

Seminár 2