Semináre

Semináre

Semináre slúžia primárne na odprezentovanie zadaní + vysvetlenie aké oblasti budú v zadaní bodované + ukážka možných stratégií ako riešiť zadanie. Vybrané semináre budú slúžiť na riešenie úloh zo zbierky programátorských príkladov.