Cvičenie 9

Cvičenie 9

Cvičenia boli zrušené z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 14.4. - 16.4. 2020

Samoštúdium a poctivá príprava

  1. Naštudujte si tému súbory. Stručný učebný materiál k súborom + zdrojové kódy(9. prednáška) máte k dispozícii na webstránke predmetu.
  2. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním č.4, vaše otázky, atď. Problémy riešime prostredníctvom e-mailov alebo zapojením sa do Discord komunikácie (linka na pripojenie sa bola zaslaná cez AIS).
  3. Riešenie príkladov zo zbierky, konkrétne tieto sekcie:
    • Práca so súbormi

Cvičenie 8 Cvičenie 10