Cvičenie 8

Cvičenie 8

Cvičenia boli zrušené z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 7.4. - 9.4. 2020

Samoštúdium a poctivá príprava

  1. Naštudujte si tému štruktúry. Stručný učebný materiál k štruktúram + zdrojové kódy(8. prednáška) máte k dispozícii na webstránke predmetu.
  2. Preverte si vaše vedomosti z témy dynamická alokácia vypracovaním testu. Je potrebné sa prihlásiť do STUBA GSuite cez gmail.stuba.sk (AIS login/heslo, skontrolujte si certifikát, aby ste si boli istí, že sa prihlasujete na stuba.sk).
  3. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním č.3, vaše otázky, atď. Problémy riešime prostredníctvom e-mailov alebo zapojením sa do Discord komunikácie (linka na pripojenie sa bola zaslaná cez AIS).
  4. Riešenie príkladov zo zbierky, konkrétne tieto sekcie:
    • Štruktúry

Cvičenie 7 Cvičenie 9