Cvičenie 7

Cvičenie 7

Cvičenia boli zrušené z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 31.3. - 2. 4. 2020

Samoštúdium a poctivá príprava

  1. Naštudujte si tému dynamická alokácia. Stručný učebný materiál k dynamickej alokácii máte k dispozícii na webstránke predmetu.
  2. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním č.3, vaše otázky, atď. Problémy riešime prostredníctvom e-mailov alebo zapojením sa do Discord komunikácie (linka na pripojenie sa bola zaslaná cez AIS).
  3. Riešenie príkladov zo zbierky, konkrétne tieto sekcie:
    • Použitie smerníkov
    • Dynamické polia

Cvičenie 6 Cvičenie 8