Cvičenie 6

Cvičenie 6

Cvičenia boli zrušené z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 24. - 26. 3. 2020

Samoštúdium a poctivá príprava

  1. Naštudujte si tému znaky a reťazce. Stručný učebný materiál k znakom a reťazcom máte k dispozícii na webstránke.
  2. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním č.3, vaše otázky, atď. [keď bude zverejnené]. Problémy riešime prostredníctvom e-mailov alebo zapojením sa do Discord komunikácie (linka na pripojenie sa bola zaslaná cez AIS).
  3. Riešenie príkladov zo zbierky, konkrétne tieto sekcie:
    • Reťazce

Cvičenie 5 Cvičenie 7