Cvičenie 5

Cvičenie 5

Cvičenia boli zrušené z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 17. - 19. 3. 2020

Samoštúdium a poctivá príprava

  1. Naštudujte si tému smerníky (z angl. pointers). Stručný učebný materiál máte k dispozícii na webstránke. Na internete je množstvo zdrojov, kde si viete preštudovať tému smerníky a takisto si otestovať svoje znalosti. Uvádzam zopár zdrojov, ktoré vám môžu pri štúdiu pomôcť:

  2. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním č.2, vaše otázky, atď. Problémy riešime prostredníctvom e-mailov alebo zapojením sa do Google Hangouts skupiny (linka na pripojenie sa bola zaslaná cez AIS).

  3. Riešenie príkladov zo zbierky, konkrétne tieto sekcie:

    • Príklady na precvičenie polí
    • Použitie smerníkov

Cvičenie 4 Cvičenie 6