Cvičenie 4

Cvičenie 4

Cvičenia boli zrušené z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 10. - 12. 3. 2020

Program cvičenia

  1. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním č.2, vaše otázky, atď.
  2. Riešenie príkladov zo zbierky, konkrétne tieto sekcie:
    • Príklady na precvičenie polí

Cvičenie 3 Cvičenie 5