Cvičenie 2

Cvičenie 2

Čas: 25. - 27. 2. 2020

Program cvičenia

  1. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním č.1, vaše otázky, atď.
  2. Riešenie príkladov zo zbierky, konkrétne tieto sekcie:
    • Výpočty s reálnymi číslami
    • Vetvenia a cykly

Cvičenie 1 Cvičenie 3