Cvičenie 10

Cvičenie 10

Cvičenia boli zrušené z dôvodu COVID-19 a s tým spojeného prerušenia výučby.

Čas: 21.4. - 23.4. 2020

Samoštúdium a poctivá príprava

  1. Riešenie problémov súvisiacich so zadaním č.4, vaše otázky, atď. Problémy riešime prostredníctvom e-mailov alebo zapojením sa do Discord komunikácie (linka na pripojenie sa bola zaslaná cez AIS).

Cvičenie 9