Cvičenie 1

Cvičenie 1

Čas: 18. - 20. 2. 2020

Program cvičenia

  1. Práca s vývojovým prostredím (návod na prácu s Visual Studio 2015):

    • vytvorenie projektu
    • kompilácia, spustenie a ladenie programu
  2. Riešenie príkladov zo zbierky, konkrétne tieto sekcie:

    • Základy programovania

Cvičenie 2