Cvičenia

Cvičenia

Na cvičeniach sa odovzdávajú a bodujú vaše zadania. Odovzdať zadanie znamená v krátkosti ho odprezentovať cvičiacemu + zodpovedať otázky, ktoré sa môžu týkať jednak zadania, ale aj všeobecných znalostí programovania v C, ktoré odzneli na prednáške. Hodnotí sa splnenie jednotlivých bodovaných úloh zadania ako aj kvalita vášho zdrojového kódu. Funkčné zadanie vám negarantuje plný počet bodov ak je váš návrh nekvalitný a riešenie neefektívne.

Cvičenia, ktoré nie sú určené na odovzdávanie zadania budú zamerané na konzultovanie a riešenie problémov týkajúcich sa odovzdania najbližšieho zadania.